Kahdeksan Askelen Tanssi™

…on läsnäoloa liikkuen, tanssien, soittaen ja kädentaidoin taiteillen. Se on itsetutkiskelua, sukeltamista omaan viisauteen kokonaisvaltaisesti kehon ja taiteiden kautta. Se on tie syvään itsetuntemukseen, jossa fyysinen ja henkinen kehitys kulkevat yhdessä, eivät toisistaan erillään. Kahdeksan Askelen Tanssi™ ammentaa inspiraatiota luonnosta sekä muinaisesta, alkuperäiskansojen viisaudesta ja kokonaisvaltaisesta maailmankuvasta. Tähän ajattomaan viisauteen perustuva työskentely merkitsee minulle syvää, rakkaudellista ja kunnioittavaa vuorovaikutussuhdetta luontoon ja omaan sisimpään ja sitä kautta avaa kokemaan aitoa yhteyttä myös suureen kokonaisuuteen ja toisiin ihmisiin.
Kahdeksan Askelen Tanssin™ tarkoitus on edetä henkisellä tiellä kahdeksan vaiheen kautta. Jokaisella vaiheella eli askelmalla on oma tavoitteensa sekä fyysisellä että henkisellä tasolla. Askelmilla eteneminen on suuri ja loputon löytöretki. Tämä retki palkitsee kulkijansa, sillä vain se tyyneys ja rakkaus, minkä ihminen löytää sisältään kohtaamalla itsensä, on pysyvää. Kahdeksan Askelen Tanssi™ -kokonaisuutena on Hanna-Maarit Kohtamäen kehittämä tanssimuoto, joka on tarkoitettu itsetuntemuksen ja eheytymisen yhdeksi työvälineeksi.
Mitään ennakkotaitoja ei tarvita, kaikki on jo sinussa valmiina!
Tervetuloa mukaan!

1. Askel: Maa-elementti
2. Askel: Vesi-elementti
3. Askel: Tuli-elementti
4. Askel: Ilma-elementti
5. Askel: Eetteri, 5. elementti
6. Askel: Kuu (pimeys, feminiininen olemuspuoli)
7. Askel: Aurinko (valo, maskuliininen olemuspuoli)
8. Askel: Sielu

Kahdeksan Askelen Tanssin™ kursseilla jokainen etenee omassa tahdissaan omien oivallustensa kautta. Aluksi löydetään ilo, vapaus ja rohkeus omaan tanssiin, tutustutaan elementtien kanssa työskentelemiseen, harjoitellaan mielikuvamatkoja liikkuen sekä löydetään voimaeläimiä liikkeen ja äänen avulla ja opitaan niiden symboliikasta. Myöhemmin harjoitellaan yhä syvempää hiljentymistä, herkkyyttä ja luottamusta omaan viisauteen ja kehon kautta liikkuen tuleviin viesteihin. Ollaan yhä syvemmin läsnä tässä hetkessä ja olemisessa tekemisen sijaan. Ymmärryksen kasvaessa käsitellään aiheita yhä laajemmin, pitkäjänteisemmin ja kokonaisvaltaisemmin.

Askelten tavoitteet

1. Askel; Maa (perustus):
– oman kehon tuntemus
– perusturvallisuus
– omien tarpeiden tunnistaminen
– fyysinen voima, henkinen jämäkkyys
– elämän ja oman itsen perusta, juuret
– yhteys Äiti Maahan

2. Askel; Vesi (lupa tuntea):
– kehon liikkuvuus, elastisuus
– omien tunteiden tunnistaminen, työstäminen ja tutkiminen
– lempeys, luovuus, aistillisuus

3. Askel; Tuli (voimaantuminen):
– kehon elinvoimaisuus
– itsetunto, itseluottamus
– voima tehdä tavoitteista totta
– kuolema ja uudestisyntyminen, muutos

4. Askel; Ilma (vapautuminen):
– liikkumisen helppous ja keveys
– hengitys
– ihmissuhteet, sydämen asiat
– luottamus: elämä kantaa

5. Askel; Eetteri (elementtien tasapaino):
– kehon herkkyys, liikkumisen vivahteet
– elementtien yhdistäminen
– vuorovaikutus, kommunikaatio
– tyhjyys / kaikkeus

6. Askel; Kuu (pimeys):
– vaikeuksista oppiminen
– pelkojen kohtaaminen
– omien negatiivisten puolien tunnistaminen ja hyväksyminen
– vaistot, intuitio
– feminiininen olemuspuoli

7. Askel; Aurinko (valo):
– omien vahvuuksien tunnistaminen
– rohkeus olla oma itsensä
– elämänilo, positiivinen asenne
– itsensä toteuttaminen fyysisellä tasolla
– maskuliininen olemuspuoli

8. Askel; Sielu (koti):
– kokonaisvaltaisuus
– eheytyminen
– uudet ulottuvuudet
– läsnäolo tässä hetkessä
– valon ja pimeyden tasapaino
– näkeminen, yhteys näkyvään ja näkymättömään
– sydämen avautuminen
– muodon tasolta hengen tasolle, hengen ilmentäminen muodon tasolla
– yhteys kaikkeuteen