Tervetuloa Hannan Helmen kotisivuille!

Hannan Helmi

Kokonaisvaltainen hyvinvointi ja sisäinen kasvu
20 vuoden opetuskokemuksella

Hannan Helmi keskittyy ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, itsetuntemuksen ja henkisen kasvun tukemiseen. Hannan Helmessä tarjotaan liikuntaa, tanssi- ja musiikkitunteja ja -esityksiä sekä terveyttä, itsetuntemusta ja eheytymistä tukevia luentoja, kursseja ja tapahtumia liikkumista, tanssia, eri taiteita, improvisaatiota ja kädentaitoja yhdistäen. Hannan Helmessä keskitytään etsimään ja kokemaan kaikkea, mikä voi yhdistää asioita ja ihmisiä. Monipuolista toimintaa on tarjolla kaikille ja kaikenikäisille lapsista senioreihin!

"Haluan korostaa kiireetöntä ja lempeää ilmapiiriä stressaavan suorituskeskeisyyden sijaan. Tekemisen laatu ja hyväksyvä ja kannustava ilmapiiri korvaavat määrän ja vauhdin. Toivon jokaisen nauttivan harrastuksestaan ja saavan siitä parhaan mahdollisen ilon, hyödyn ja avun itselleen!"

Kaikki toiminta pohjautuu siihen, että ihminen on psyko-fyysis-henkinen kokonaisuus, ja oppimalla tuntemaan tätä kokonaisuutta, sekä hoitamaan ja tukemaan sitä, voimme eheytyä kokonaisvaltaisesti. Tämä eheytyminen on jatkuva prosessi missä tärkeintä ei ole päämäärä vaan matka, elämä itse: Arvokkaimmat helmet löytyvät matkan varrelta. Hannan Helmi tarjoaa myös toimintaa, joka kutsuu sinut mukaan tälle matkalle. Prosessin edetessä voit löytää yhä syvemmän rauhan ja tyyneyden tilan, yhteyden sisäiseen viisauteesi. Tämä rauha, tyyneys ja viisaus säteilevät koko elämääsi ja kaikkeen mitä siinä on, jokapäiväisen arkielämän tasolla. Se näkyy elämässäsi mm. syvempinä vuorovaikutustaitoina, luovuuden lisääntymisenä, parantuneena kykynä selviytyä kaikesta mitä elämä eteesi tuo, ja myös kykynä olla läsnä ja auttaa lähelläsi olevia ihmisiä. Astumalla tälle eheytymisen, kasvun ja muutoksen tielle tulet lopulta huomaamaan, miten muuttumalla sisältä käsin itse, maailma muuttuu.

"Hannan Helmen kurssitoiminnassa haluan välittää läsnä olemisen kauneutta ja merkitystä. Painotan toiminnassa kokemuksellisuutta, sillä vain oman kokemuksen kautta sisäistetty tieto muuttuu todelliseksi pääomaksi, viisaudeksi, sekä maanläheisyyttä, sillä arkielämän tueksi tarvitaan tavallisia asioita. Korostan myös ihmisen vastuuta omasta itsestään ja teoistaan ja haluan sitoutua eettisyyteen kaikessa toiminnassani."

Hanna-Maarit Kohtamäki