”Minulla on muusikon sydän ja tanssijan sielu.”

Hanna-Maarit Kohtamäki on opiskellut aktiivisesti eri tanssilajeja vuodesta 1992. Raqs sharqiin hän tutustui vuonna 1995. Tanssissa yhdistyvä voima, herkkyys ja syvällisyys tekivät vaikutuksen ja hän on siitä lähtien opiskellut lajia useiden ulkomaisten opettajien johdolla, mm. koko tyylisuunnan kehittäjän ja nykyään omaa nimeään kantavan tanssilajin kehittäjän Suraya Hilalin sekä Sabina Todaron kursseilla.
Hanna-Maarit on opiskellut myös flamencoa, modernia tanssia, kontakti-improvisaatiota sekä useita uusia kehonkäyttötekniikoita koti- ja ulkomaisten opettajien johdolla, mm. Continuum – luonnollista liikettä Tuula Niemelän sekä Emilie Conradin kursseilla.

Hanna-Maaritilla on kokemusta tanssin opettamisesta vuodesta 1993 alkaen. Tanssin opiskelun ja omien kokemustensa pohjalta Hanna-Maarit on kehittänyt myös liikuntatunteja, jotka tähtäävät kokonaisvaltaiseen, tasapainoiseen kehonkäyttöön ja terveeseen ryhtiin unohtamatta liikkuvuutta ja joustavuutta. Hän on toiminut opettajana Kangasala-Opistossa vuosina 1993-2012 ja useissa muissa opistoissa ohjaten mm. tanssia, selkäliikuntaa ja rentoutumista.  Oma toiminimi hänellä on ollut vuodesta 1999.
Hanna-Maarit on myös esiintynyt intohimoisesti. Hän on valmistanut useita soolo-ohjelmia vuodesta 1999 alkaen. Hän on tanssijana tehnyt paljon yhteistyötä elävän musiikin kanssa, mm. raja-aitoja rikkovia esityksiä urkumusiikin professori Kari Jussilan sekä The World Mänkeri orchestran muusikoiden kanssa.

Kiinnostus henkisyyteen on aina ollut läsnä kaikessa tekemisessä. Perehdyttyään erilaisissa koulutuksissa ja itse opiskelemalla muinaiseen alkuperäiskansojen viisauteen ja maailmankuvaan sekä henkisyyttä ja tietoisuustaitoja opiskellessa syntyi tarve myös uudenlaiselle tanssille, jossa voisi yhdistää henkisyyden ja rakkauden tanssiin ja luontoon. Näin syntyi Kahdeksan Askelen Tanssi. Siinä laaja kirjo kaikenlaista tanssin ja liikkumisen alueella sekä omista kokemuksista opittua saa uuden muodon ja tarkoituksen.

Tanssissa tärkeimmälle sijalle on noussut aito ja kokonaisvaltainen läsnäolo liikkeessä, sen välittäminen sekä esiintymällä että kursseja ohjaamalla. Kokonaisvaltaisuus merkitsee ruumiin ja hengen ykseyttä. Liikkeen sisäinen kokeminen, luonnollisuus ja vapautuneisuus ovat ulkoista näyttävyyttä tärkeämpää, tekemisen sijaan oleellista on se miten on kehossaan. Tanssijasta on tullut liikkuja, kokija, etsijä ja kehittäjä: on hämmästyttävää, miten paljon ihminen voi oppia ja laajentua kehon, liikkumisen ja tanssin kautta, eikä tämä matka pääty koskaan!”

Hanna-Maarit on koulutukseltaan musiikin maisteri. Hän on valmistunut Sibelius-Akatemian esittävän säveltaiteen koulutusohjelmasta v. 2003 pääaineenaan urut. Sivuaineinaan hän opiskeli urkuimprovisaatiota ja sävellystä. Pianonsoittoa hän on opiskellut musiikkiopistossa ja konservatoriossa. Klassisen koulutuksen lisäksi hän on opiskellut myös arabialaista musiikkia.

Hanna-Maarit on erityisen kiinnostunut improvisoidusta musiikista ja persoonallisen ilmaisun kehittämisestä. Erilaiset etniset soittimet, erityisesti puhaltimet ja lyömäsoittimet, ovat innostaneet luomaan uudenlaista vuoropuhelua eri musiikin lajien sekä musiikin ja tanssin kesken. Hanna-Maarit on mm. tehnyt raja-aitoja rikkovaa yhteistyötä The World Mänkeri Orchestran kanssa kirkkokonserttisarjassa "Pyhät salit, ihmisten äänet". "Harrastuksenaan" hän on säveltänyt musiikkia uruille ja pienille kokoonpanoille sekä näyttämömusiikkia tanssiesityksiinsä. Hänen sävellyksiään on esitetty myös ulkomailla. Hän soittaa intiaanihuiluja ja luonto on tärkeä innoittaja kaikessa musisoinnissa, erityisesti säveltämisessä. Pianistina hän pitää monenlaisesta musiikista, ja soittaa klassisen ohjelmiston lisäksi mielellään myös kevyempää ohjelmistoa.

Paitsi esiintyvänä muusikkona ja improvisoijana Hanna-Maarit on toiminut urkujensoiton ja pianonsoiton opettajana mm. Kangasala-Opistossa ja yksityisesti.