Hannan Helmen kurssitarjonta 2014

Hyvän olon liikunta >
Pehmeä selkäliikunta >
Tehokas selkäliikunta >
Selkäkuntopiiri >
Venyttely ja rentoutuminen >
Luonnollinen hengitys ja liike >
Luonnollinen hengitys ja liike henkisen kasvun tukena >
Rentoutumisesta voimaa arkeen >
Pianonsoittoa kaikille >
Liike, kohtaaminen ja improvisaatio >
Kokonaisvaltainen tanssi naisille (raqs sharqi/egyptiläinen tanssi) >
Intuitio osaksi elämää >
Muinaista viisautta nykypäivään >
Lasten luovan tanssin ryhmät >
Hannan Helmen leirit >

Hyvän olon liikunta
Tervetuloa aivan uudenlaiselle jumppakurssille, missä lähtökohtana on kehon nestemäisyys ja sidekudosten terveys. Kiire, stressi, huonot liikkumis- ja ravintotottumukset sekä ikääntyminen jähmettävät kehon nestemäisyyttä ja sidekudoksia. Tällä tunnilla sinun ei tarvitse rehkiä, sidekudoksen kanssa työskentely ei ole lihastyötä eikä venyttelyä, vaan miellyttävää ja rentouttavaa liikkumista kehoa kuunnellen ja sen ehdoilla. Teemme harjoituksia, jotka ovat yksinkertaisia ja helppoja ja sopivat kaikille. Käytämme luovalla ja hauskalla tavalla erilaisia välineitä kuten pehmeitä kuminauhoja ja erikokoisia palloja. Liikkeiden hyvää tekevä vaikutus on nopeasti koettavissa: ryhti oikenee luonnollisesti, jännitykset helpottavat ja nivelet tuntuvat vetreämmiltä. Kurssi kehittää myös keskittymis- ja rentoutumiskykyä sekä tietoisuutta omasta kehosta.

ylös ^

Pehmeä selkäliikunta:
Tämä kurssi sopii kaikille selkänsä terveydestä kiinnostuneille ikään, kuntoon tai liikuntakokemukseen katsomatta, myös selkäongelmaisille. Harjoitamme syviä, selkärankaa tukevia lihaksia, lisäämme selkärangan liikkuvuutta ja venytämme pois kireyttä. Tunti ei sisällä hyppyjä tai pitkiä askelsarjoja! Teemme liikkeet rauhallisesti ja ajatuksella, opimme näin pikkuhiljaa tiedostamaan miten selkäämme käytämme ja siirtämään tätä tietoisuutta myös arkielämään. Tavoitteena on parempi lihastasapaino, terveempi ryhti ja rentoutunut hyvä olo.

ylös ^

Tehokas selkäliikunta:
Harrastatko liikuntaa, esim. juoksua, kuntosalia, mutta venyttelyt ja syvien lihasten harjoittaminen ovat jääneet vähemmälle? Tunnetko kehossasi jäykkyyttä tai rasitusta niska/hartia seudulla tai selän alueella? Tehokas selkäliikunta on pehmeän selkäliikunnan hieman raskaampi versio. Tunti sopii sinulle, jolla on jo hieman peruskuntoa eikä mitään erityisiä selkäongelmia, myös miehille! Tunti on myös hyvä lisäharjoite esim. tanssia tai jotakin urheilulajia harrastaville. Keskitymme hyvän ryhdin ja vahvan keskivartalon harjoittamiseen sekä kehon hallinnan, liikkuvuuden ja joustavuuden parantamiseen ja ylläpitämiseen. Lämmittelyosuus ei sisällä pitkiä askelsarjoja tai hyppimistä. Lihaskunto-osuudessa teemme pitkät, raskaat sarjat keskittyen syviin lihaksiin ja kokonaisvaltaiseen kehonhallintaan. Teemme myös tasapainoharjoituksia ja tunnin lopuksi monipuoliset venyttelyt.

ylös ^

Selkäkuntopiiri:
Tehokasta harjoittelua vapaamuotoisemmin kuntopiirin muodossa, sekä miehille että naisille! Tunnin etuna on se että voit treenata enemmän itseäsi kuunnellen; määrität itse tahtisi ja sen mihin haluat keskittyä. Voit myös saada henkilökohtaisempaan ohjausta ja vinkkejä liikkeiden suorittamiseen, liikkeistä annetaan kevyempiä ja raskaampia versioita joista jokainen löytää itselleen sopivan tason. Tunnilla yhteinen lämmittely ilman pitkiä askelsarjoja, lihaskunto-osuus kuntopiirin muodossa (kiertoharjoittelu) keskittyen hyvän ryhdin, syvien lihasten ja vahvan keskivartalon harjoittamiseen sekä kokonaisvaltaiseen kehonhallintaan. Lopussa kevyet venyttelyt. Käytämme myös välineitä!

ylös ^

Venyttely ja rentoutuminen:
Tunti sisältää 20min lämmittelyn ilman hyppyjä tai monimutkaisia askelsarjoja. Kiinnitämme lempeästi huomiota nivelten liikkuvuuteen ja terveeseen ryhtiin. Lämmittelyn jälkeen seuraa vähintään puolen tunnin venyttelyjakso jossa käydään kiireettömästi läpi koko keho. Opettelemme myös kehon kuuntelua eli tekemään asioita itselle miellyttävimmällä ja tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Lopuksi ohjattu kokonaisvaltainen kehon ja mielen rentoutuminen josta saat voimia viikkoosi! Pukeuduthan tälle tunnille erityisen lämpimästi!

ylös ^

Luonnollinen hengitys ja liike:
Tämä tunti on pehmeä ja luova lähestymistapa liikkeeseen mekaanisen ja suorituskeskeisen mallin sijaan. Lihasjännitykset eivät aina ole korjattavissa pelkästään venyttelemällä, kipua hoitamalla tai kuntoilemalla vaan tarvitaan pehmeämpiä lähestymistapoja ja kärsivällisyyttä. Parhain ja pysyvin apu ongelmiin löytyy sisältäpäin, omien oivallusten kautta, omia tottumuksia purkamalla ja ongelmien syihin vaikuttamalla. Pyrimme vapauttamaan hengitystä ja liikettä kaikesta kaavamaisesta ja opitusta. Tutkimme hengitystä ja sen luomaa liikettä nestemäisenä, veden liikkeen kaltaisena, virtaavana ja vapaana, omaa sisäistä rytmiämme tässä hetkessä kuunnellen. Läsnä olevassa liikkeessä keho ja mieli voivat levätä. Tällainen lähestymistapa on hyvää vastapainoa suorituskeskeiseen kiireen maailmaan jossa elämme joka päivä. Mitään ei tehdä kehoa vastaan vaan kaikki tehdään kehon ehdoilla. Tunti on tarpeellinen jokaiselle, mutta sopii erityisen hyvin jos sinulla on jännityksiä ja "lukkoja" esimerkiksi selän alueella tai hengityksessä. Pukeuduthan tälle tunnille erityisen lämpimästi!

ylös ^

Luonnollinen hengitys ja liike henkisen kasvun tukena:
Paneudumme syvemmin kehon ja mielen yhteyteen. Kurssilla lähdetään siitä, että hengitys on luonnollinen biologinen tapahtuma mekaanisen suorituksen tai tekniikan sijaan, ja että ihmiskeho koostuu suurimmaksi osaksi vedestä. Yhdistämme hengitystä ja liikettä läsnäolo- ja mielikuvaharjoituksiin, tavoitteena löytää ja tutkia omaa suhdetta ja yhteyttä omaan itseen kaikilla olemisen tasoilla, fyysisellä, tunne-, mielen- ja henkisellä tasolla. Kaikki kokemuksemme tallentuvat myös fyysiseen kehoon. Tarkoituksenamme on tutkia kehomme ja hengityksemme tilaa ja vapauttaa hengitystä ja kehoa kaikesta opitusta ja kaavamaisesta. Kehoa rentouttamalla, kuuntelemalla ja hengitystä ja liikettä avaamalla ja vapauttamalla voimme avata ja vapauttaa myös mieltä ja oppia paljon itsestämme. Läsnä oleminen tässä hetkessä avaa tietä omaan sydämeen ja sisäisten voimavarojemme, viisautemme ja luovuutemme lähteille.

ylös ^

Rentoutumisesta voimaa arkeen:
Nykypäivän kiireisen elämänrytmin keskellä rentoutumisen taito on yhä tärkeämpää töissä jaksamisen kannalta. Olemme koko ajan alttiita informaatiotulvalle ja kyky rauhoittaa mieli ja sulkea pois turhat ärsykkeet auttaa keskittymään meille todella merkitseviin asioihin ja tehtäviin ja toimimaan tarkoituksenmukaisemmin ja tuhlaamatta voimiamme. Jokaisella kokoontumiskerralla on eri aihe ja harjoitukset, mutta jokaisen kerran teemat myös tukevat toisiaan ja muodostavat kokonaisuuden. Voidaksemme rentoutua mukavasti kehon on hyvä olla lämmin ja mielen virkeä joten liikutamme kehoa ja mieltä kevyesti ja keskittyneesti jokaisen kerran aluksi.

ylös ^

Pianonsoittoa kaikille:
Usean vuoden kokemuksella ja musiikin maisterin koulutuksella monipuolista musiikinopiskelua oppilaan omista kiinnostuksen kohteista lähtien. Voit siis keskittyä klassiseen musiikkiin, vapaaseen säestykseen tai kevyempään musiikkiin, tai soittaa kaikenlaista musiikkia laidasta laitaan. Ei pääsykokeita, kurssitutkintojen suoritus- tai esiintymispakkoa! Sen sijaan jokaisen lukukauden päätteeksi järjestetään konsertti/matinea, jossa jokainen halukas saa esiintyä. Musiikin uralle suuntautuvat oppilaat valmennetaan ja ohjataan eteenpäin musiikkiopistoon/konservatorioon. Musiikin teoriaa opiskellaan oppilaan kiinnostuksen ja tarpeen mukaan. Minulla on kokemusta kaikenikäisistä oppilaista lapsista senioreihin. Soiton opiskelu sopii kaikille! Soiton opiskelu mm. kehittää itseilmaisua, luovuutta, hienomotoriikkaa, tarkkaavaisuutta, tukee muistia ja oppimista ja musiikin kautta on mahdollista löytää syvempi yhteys omaan tunnemaailmaansa. Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa, tervetuloa kaikki hauskan ja antoisan harrastuksen pariin!

ylös ^

Liike, kohtaaminen ja improvisaatio:
Kurssilla harjoitellaan ensisijaisesti improvisaatiota, ilmaisua ja kommunikaatiota liikkuen ja tanssien, pareittain ja ryhmässä, tavoitteena syventää kykyä tunnistaa ja kunnioittaa omaa ja toisen tilaa ja rajoja, antaa ja vastaanottaa, kuunnella sisäistä ja ulkoista maailmaa, sekä tavoittaa ja uskaltautua leikittelemään oman mielikuvituksen ja luovuuden kanssa. Lähdemme yksinkertaisista harjoituksista ja etenemme haastavampiin ryhmän yhteistä tarvetta ja kiinnostusta kuunnellen. Jokainen kokoontumiskerta sisältää alussa pitkän ja intensiivisen lämmittelyosuuden. Työskentely sopii kaikille, lähtökohtana hyväksyvä ja kunnioittava ilmapiiri sekä omia että toisten rajoja, tarpeita, ideoita, kokemusta ja olemista kohtaan, improvisaatiossa olemme kaikki samalla viivalla tanssillisen osaamisen ja ennakkotaitojen tasosta riippumatta.

ylös ^

Kokonaisvaltainen tanssi naisille:
(raqs sharqi/egyptiläinen tanssi):
Hanna-Maarit on opettanut ja tanssinut itämaista tanssia, egyptiläistä raqs sharqia yhteensä yli 20 vuotta. Hänellä on pitkä kokemus myös esiintymisestä ja esiintyvien ryhmien ohjaamisesta ja hän on aikanaan tehnyt uraa uurtavaa työtä elävän musiikin ja improvisaation parissa työskentelemällä. Itsekin muusikkona hänellä on syvä ymmärrys siitä mitä tarkoittaa tanssijana "olla osa orkesteria":
"Egyptiläinen tanssi ja musiikki ovat kehittyneet yhdessä. Siksi raqs sharqissa tanssi ei ole koskaan itsenäinen taideteos vaan aina tulkinta musiikista. Tanssija ei kuvita musiikkia tai kerro tarinaa, vaan tulkitsee musiikkia hyvin abstraktilla tasolla. Hän tarttuu musiikin emotionaaliseen sisältöön, ei pelkkään pintaan kuten rytmiin tai melodisiin fraaseihin. Tanssijan tavoite on luoda harmoninen yhteys ja tasapaino musiikin syvempään sisältöön.
Toivon, että näillä kursseilla naiset oppivat itse tanssimaan, tuottamaan liikettä, sen sijaan että vain toistaisivat jonkun toisen tekemiä koreografioita. Pidän myös tärkeänä hyvää kehontuntemusta ja luonnollista ja tervettä tapaa käyttää kehoa. Tämän lajin parissa löytää todella pehmeää notkeutta niveliin, terveyttä ryhtiin, voimaa keskustaan ja koko olemukseen. Hienovaraisuus, sielukkuus ja maanläheisyys, voima yhdistyneenä herkkyyteen, rytmi yhdistyneenä virtaavaan liikkeeseen ovat tämän tanssin tunnuspiirteitä. Perinteen pitää, niin kuin jokaisen yksilönkin, myös kehittyä, kasvaa ja muuntua, luoda uutta, unohtamatta ikiaikaisia juuriaan. "

ylös ^

Intuitio osaksi elämää:
Jokainen ihminen on intuitiivinen, tiedostipa sitä tai ei. Tällä kurssilla tutkimme intuitiota sekä teoriassa että käytännössä. Kurssi kokoontuu n. kerran kuussa ja vuoden aikana käymme läpi mm. seuraavat aihealueet: Intuitiivinen prosessi, intuition ilmenemismuodot, tietoisuuden rakenne, tietoisuuden aaltoliike ja luovan kierron vaiheet, alitajuiset esteet ja tekniikoita niiden puhdistamiseksi, läsnäolon keinoja/tekniikoita, intuitiiviset viestit kehossa ja kehonkuuntelu sekä unet ja mielikuvitus, mm. selkounennäkö. Lisäksi teemme runsaasti käytännön harjoituksia keskittyneesti ja tavoitteellisesti. Teemme mielikuvamatkoja itsetuntemuksen kehittämiseksi ja keskustelemme aiheista ja omista kokemuksistamme. Kokoontumiskertojen välissä saa kotitehtäviä joita voi tehdä oman kiinnostuksen ja jaksamisen mukaan.
Kurssilla kehittyy paitsi intuitio myös itsetuntemus ja rohkeus heittäytyä: Hauskojen harjoitusten lomassa voi omaksua rennompaa suhtautumista elämään eikä intuition harjoittamisen tarvitse olla pelkästään vakavaa! Mukaan tarvitset muistiinpanovälineet ja vaatteet joissa on helppo tarvittaessa myös liikkua. Mitään ennakkotaitoja ei tarvita, mutta ryhmän toiminnan kannalta sitoutuminen ryhmän työskentelyyn olisi tärkeää.

ylös ^

Muinaista viisautta nykypäivään:
(Rummutus- ja mielikuvamatkat, voimaeläimet, voimaeläintanssi, rummunvalmistus, luonnonelementtien kanssa työskentely, Kahdeksan askelen tanssi)
Muinainen, alkuperäiskansojen viisaus perustuu kokonaisvaltaiseen maailmankuvaan ja syvään elämän prosessien ymmärrykseen. Maa ja taivas, ruumis ja henki ovat yhtä ja tässä ykseydessä kaikki on yhtä pyhää. Maailmassa kaikki on luonnollista: syntymä ja kuolema, valo ja pimeys, näkyvä ja näkymätön. Elämä, maailmankaikkeus ja tietoisuus ovat jatkuvassa aaltoliikkeessä ja kaikki siinä on yhteydessä ja vuorovaikutuksessa keskenään.
Meillä nykypäivän ihmisillä on paljon opittavaa tästä ajattomasta viisaudesta: voimme löytää uudelleen yhteyden meitä ympäröivään luontoon ja omaan sisimpäämme.  Tähän ajattomaan maailmankuvaan perustuva shamanistinen työskentely merkitsee minulle rakkaudellista ja kokonaisvaltaista suhdetta luontoon ja omaan sisimpään, eikä siinä ole mitään mystistä tai erikoista. Omaan alitajuntaan ja unimaailmaan tutustumalla ja sen symbolikieltä oppimalla voimme ymmärtää itseämme ja sitä kautta ympäristöämme yhä paremmin ja löytää elämäämme hyväksyntää ja anteeksiantoa. Tätä kautta saamme elämäämme tasapainoa, täyteläisyyttä, tyyneyttä ja rauhaa. Jokaisella ihmisellä on kyky tehdä shamanistinen mielikuvamatka. Voimme harjoittaa tätä kykyä ja oppia hakemaan vastauksia ja apua ensin itsellemme ja myöhemmin myös muille.

ylös ^

Lasten luovan tanssin ryhmät:

DELFIINIT:
Lasten luovan tanssin ryhmä Delfiinit on 6-8-vuotiaille suunnattua tanssillista, luovaa liikuntaa. Tanssitunnilla painottuu oman kehon kuunteleminen ja liikkumisen luonnollinen ilo. Tunneilla korostetaan leikinomaisuutta ja vahvistetaan jokaisen lapsen omaa liikeilmaisua. Samalla tutustutaan erilaisiin liikkumisen tapoihin.

Tunnit sisältävät monipuolisesti erilaisia kehollisia ja tanssillisia harjoituksia, joita tehdään yksin, pareittain ja ryhmässä. Lapsilähtöisesti harjoitellaan myös pienten liikesarjojen tekemistä.
Lastentanssi kehittää lapsen ilmaisutaitoa, kehotietoisuutta ja sosiaalisia taitoja. Se antaa myös hyvät valmiudet jatkaa luovien ja/tai tanssillisten harrastusten parissa. Aiempaa kokemusta tanssista tai liikkumisesta ei tarvita.

TAAPEROISET SIRKUSTANSSI:
Taaperoiset sirkustanssissa luovat tanssiharjoitteet yhdistyvät leikkisään sirkustemppuiluun hauskalla ja mukaansatempaavalla tavalla. Tunnilla vahvistetaan lapsen ja aikuisen välistä vuorovaikutusta, lisätään kehontuntemusta ja heittäydytään nauttimaan yhteisestä liikuntahetkestä. Tanssillinen toiminta tukee monipuolisesti lapsen kehitystä ja minäkuvaa. Samalla aikuinen saa hengähdyshetken arjen pyörityksestä.

Ryhmä on tarkoitettu 1-3-vuotiaille lapsille ja heidän hoitajilleen. 

Ohjaajana lasten ryhmissä toimii Susanna Särkioja. Susanna on tanssi-ja liiketerapeutiksi opiskeleva Nia-tanssin ja luovan ilmaisun ohjaaja, joka on työskennellyt erilaisten ilmaisullisten ryhmien parissa jo yli kymmenen vuotta. Susanna haluaa innostaa lapsia tanssimaan ja liikkumaan omaa kehoa kunnioittavalla tavalla ja liikkumisesta nauttien!

ylös ^

Hannan Helmen leirit:
kokonaisvaltainen lähestymistapa kulloiseenkin teemaan pitäen sisällään seuraavia elementtejä: hengitys ja ääni, liike, tanssi, maalaaminen, musiikki, meditaatio- läsnäoloharjoitukset, improvisaatio, työskennellään sekä yksin että yhdessä pareittain ja ryhmänä.